Mã sản phẩm:

Khối lượng vàng:
Tiền Công: 0,000 đ
Ni(chiều dài): 0.0 mm
0,000 đ

Còn Hình Là Còn Hàng
Giá Vàng Luôn Cập Nhật

MUA ĐVT
nghìn đồng
BÁN /
7,360
NT24
7,480
chỉ
4,740
NT18
4,990
chỉ
2,940
VT
3,190
chỉ